Konkurs Lider Nieruchomości Otodom 2020

rozstrzygnięty !

POZNAJ ZWYCIĘZCÓW!

LAUREACI 2020

Pośrednik Roku 2020

Najlepsze biuro nieruchomości w Polsce

Liderzy nieruchomości w regionach

2 miejsce

3 miejsce

RE/MAX POLSKA

Polska

BONUS NIERUCHOMOŚCI

Polska

SDP NIERUCHOMOŚCI

dolnośląskie

JOT-BE NIERUCHOMOŚCI

dolnośląskie

JAGŁA NIERUCHOMOŚCI

kujawsko-pomorskie

SFERA NIERUCHOMOŚCI

kujawsko-pomorskie

4TE PIĘTRO

lubelskie

FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI

lubelskie

ARENDARSKI NIERUCHOMOŚCI

lubuskie

ZACHÓD NIERUCHOMOŚCI

lubuskie

MZURI

łódzkie

K2 GROUP

łódzkie

ESTATESTREET

małopolskie

INVEST DOM

małopolskie

VILLA MIA PREMIUM PROPERTY

mazowieckie

VILEA PROPERTY BOUTIQUE

mazowieckie

INVESTOR NIERUCHOMOŚCI

opolskie

FENOMEN NIERUCHOMOŚCI

opolskie

DREAM HOUSE BROKERS

podkarpackie

PIERWSZE PIĘTRO

podkarpackie

GÓRALCZYK NIERUCHOMOŚCI

podlaskie

DOBRY DOM

podlaskie

PEPPER HOUSE

pomorskie

TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI

pomorskie

METROHOUSE CHORZÓW

śląskie

SVERUM NIERUCHOMOŚCI

śląskie

PROPERCO

świętokrzyskie

WOJSA NIERUCHOMOŚCI "EUROLOCUM.PL"

świętokrzyskie

NIERUCHOMOŚCI EXPERT

warmińsko-mazurskie

INHOME NIERUCHOMOŚCI

warmińsko-mazurskie

INVENTUM NIERUCHOMOŚCI

wielkopolskie

TOBIS NIERUCHOMOŚCI

wielkopolskie

GALERIA NIERUCHOMOŚCI

zachodniopomorskie

RENT-NIERUCHOMOŚCI ROMANOWICZ

zachodniopomorskie

3 miejsce

BONUS NIERUCHOMOŚCI

Polska

JOT-BE NIERUCHOMOŚCI

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

SFERA NIERUCHOMOŚCI

FRANCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI

lubelskie

ZACHÓD NIERUCHOMOŚCI

lubuskie

K2 GROUP

łódzkie

INVEST DOM

małopolskie

VILEA PROPERTY BOUTIQUE

mazowieckie

FENOMEN NIERUCHOMOŚCI

opolskie

PIERWSZE PIĘTRO

podkarpackie

DOBRY DOM

podlaskie

TYSZKIEWICZ NIERUCHOMOŚCI

pomorskie

SVERUM NIERUCHOMOŚCI

śląskie

WOJSA NIERUCHOMOŚCI "EUROLOCUM.PL"

świętokrzyskie

INHOME NIERUCHOMOŚCI

warmińsko-mazurskie

HOME DEVELOPMENT

wielkopolskie

RENT-

NIERUCHOMOŚCI ROMANOWICZ

zachodniopomorskie

O KONKURSIE

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom to jedyne w Polsce wydarzenie dla biur nieruchomości oraz pośredników nieruchomości. Podczas tegorocznej edycji wyłonimy:

Najlepsze Biuro Nieruchomości z każdego województwa

Najlepsze Biuro Ogólnopolskie

Najlepszego Pośrednika Nieruchomości

Uczestnictwo w konkursie to szansa na promocję biura, gwarancja niezależnej oceny oraz możliwość sprawdzenia siebie na tle konkurencji. Biura nieruchomości, które wezmą udział w konkursie otrzymają ranking z uwzględnioną punktacją z I i II etapu, a uczestnicy III etapu uzyskają dodatkowo raport podsumowujący udział w badaniu Mystery Shopper. Raport ten wskaże Wam obszary, w których jesteście lepsi od konkurencji oraz takie, które warto udoskonalić.

Dodatkowo, laureaci wezmą udział w Spotkaniu Liderów Nieruchomości Otodom. Nagrodą w konkursie jest kampania PR, która pozwoli wypromować biuro w mediach, a zwycięzcy oprócz statuetki dostaną również możliwość posługiwania się emblematem konkursu przez najbliższy rok.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa niezależna agencja badawcza – IQS. Podzielone na trzy etapy badanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogły wziąć w nim udział zarówno małe, jak i duże biura, z metropolii oraz z mniejszych miejscowości – wszystko dzięki specjalnie opracowanemu algorytmowi.

Tegorocznych zwycięzców poznaliśmy podczas Gali Lider Nieruchomości Otodom 2020

KATEGORIE

Lider Nieruchomości Otodom dla każdego województwa

Lider Nieruchomości Otodom dla biura prowadzącego działalność ogólnopolską

Lider Nieruchomości Otodom Pośrednik Roku 2020

Dodatkowo, laureaci wezmą udział w Spotkaniu Liderów Nieruchomości Otodom. Nagrodą w konkursie jest kampania PR, która pozwoli wypromować biuro w mediach, a zwycięzcy oprócz statuetki dostaną również możliwość posługiwania się emblematem konkursu przez najbliższy rok.

METODOLOGIA

I Etap: Dane o firmie

By wziąć udział w I etapie, należało zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie lidernieruchomosci.otodom.pl. Na podany w nim adres e-mail została przesłana ankieta, którą należało uzupełnić w czasie trwania I etapu, czyli od 4 marca do 24 marca 2020 roku. Po tym czasie ankieta przestała być aktywna.


I etap przeprowadzony został metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – jest to wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej. Jako narzędzie badawcze został wykorzystany standaryzowany kwestionariusz ilościowy. W ramach badania poprosiliśmy Was o podanie następujących danych dotyczących Waszej firmy:

W oparciu o opracowany przez metodologów IQS algorytm, przeliczone zostały wskaźniki, które pozwoliły utworzyć rankingi biur nieruchomości. Agencja badawcza zapewniła, że wskaźniki dobrane do badania spełniały kryteria mierzalnych, wiarygodnych, sprawdzonych, pozyskiwanych w sposób tak samo dostępny dla wszystkich uczestników konkursu (niezależnie od wielkości biura, liczby pracowników czy miejsca działania) oraz obiektywnych, czyli niezależnych i niewynikających z jakiejkolwiek indywidualnej opinii oraz adekwatnych dla branży nieruchomości.


Wynikiem I etapu zostały dwa rankingi biur: dla każdego województwa oraz ogólnopolski. Pozycja w rankingu, wraz z wynikami II etapu, zadecydowała o zakwalifikowaniu biura do III etapu.


W tym etapie zostały również wyłonieni laureaci do nagrody Pośrednik Roku 2020, czyli osoba bardzo dobrze postrzegana w branży. Jest to kategoria jakościowa, mierząca subiektywne opinie o jakości i profesjonalizmie pracy danej osoby. Pośrednik Roku 2020 został wyłoniony w kolejnym etapie, czyli badaniu rekomendacji. • liczby wszystkich pracowników (łącznie z pracownikami biurowymi, którzy nie zajmują się sprzedażą) zatrudnionych / współpracujących z agencją w 2018 roku
 • liczby transakcji przeprowadzonych w 2018 roku (1 nieruchomość = 1 transakcja)
 • liczby ofert z 2018 roku
 • liczby wszystkich pracowników (łącznie z pracownikami biurowymi, którzy nie zajmują się sprzedażą) zatrudnionych / współpracujących z agencją w 2019 roku
 • liczby transakcji przeprowadzonych w 2019 roku (1 nieruchomość = 1 transakcja)
 • liczby ofert z 2019 roku

II Etap: Badanie jakościowe Otodom

W tym etapie konkursu serwis Otodom udostępnił agencji badawczej IQS dane z 2019 roku, generowane z systemu obsługi ogłoszeń Otodom, które posłużyły do oceny jakości pracy biur nieruchomości. Dane zawierały następujące informacje o jakości ofert zamieszczanych przez biura:

 • logo biura
 • zdjęcie agenta
 • uzupełnienie parametrów dodatkowych w ofertach
 • zdjęcia oferty, z uwzględnieniem podziału na 3 typy nieruchomości: mieszkania i domy, działki, nieruchomości komercyjne
 • procent ofert, które otrzymały co najmniej 1 zapytanie w ciągu 14 dni od publikacji (w przedziale czasowym wrzesień 2019 - luty 2020)

 • przestrzeganie regulaminu Otodom przez biuro

Na podstawie dostarczonych danych agencja badawcza IQS, przeliczyła wskaźniki według przygotowanego algorytmu. To pozwoliło wyłonić biura, które dostały się do III etapu.

III Etap: Badanie Mystery Shopper

Do III etapu zaprosiliśmy jedynie 48 biur (po 3 biura z każdego województwa) oraz biura ogólnopolskie biorące udział w konkursie. Udział w tym etapie pozwolił biurom otrzymać cenne wskazówki, dotyczące tego, co warto udoskonalić w codziennej pracy.Badanie miało charakter ilościowy i zostało zrealizowane w oparciu o metodologię Mystery Shopper (Tajemniczy Klient). Metodologia ta umożliwia zaobserwowanie sposobu codziennej pracy pośredników nieruchomości. Praca audytorów realizujących projekty Mystery Shopper podlegała kontroli zgodnie z Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów oraz zasadami Kodeksu ESOMAR.

Narzędziem badawczym był scenariusz wywiadu oraz standaryzowany kwestionariusz oceny opracowany przez agencję badawczą. Zadaniem audytora było wcielenie się w osobę zainteresowaną zakupem nieruchomości. Do badania wybrani zostali audytorzy mający wcześniejsze doświadczenia w badaniach typu Mystery Shopper. Przed realizacją badania każdy audytor przeszedł szkolenie.Kontrola pracy ankieterów spełniała najwyższe wymagania, zarówno etyczne, jaki metodologiczne stawiane firmie badawczej przez ESOMAR, OFBOR i PKJPA.Na podstawie wyników badań Mystery Shopper wyłonieni zostali zwycięzcy Konkursu Lider Nieruchomości Otodom, którzy ogłoszeni zostali podczas Gali Lider Nieruchomości Otodom, 27 października 2020 roku.

Audytem objętych zostało 48 biur: 3 najlepsze biura z rankingów wojewódzkich (16x3) oraz wszystkie biura prowadzące działalność ogólnopolską, które zgłosiły się do konkursu.Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telphone Interview), czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. Dla każdego biura został przeprowadzony trzykrotny audyt, co oznacza, że łącznie odbyły się 144 audyty (3 audyty w 48 biurach).

NAGRODY

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom to doskonała szansa na promocję biur nieruchomości.

Laureaci konkursu otrzymają wyjątkowe statuetki, certyfikaty oraz emblematy, które będą mogły

zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych biura.

Dla laureatów przygotowaliśmy kampanię PR-ową, w skład której wchodzą publikacje m. in.

w mediach, takich jak: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Newsweek, Business Insider, Gazeta.pl, Tok.fm oraz w Agencie nieruchomości, na blogu Otodom i w serwisie Otodom.

MEDIA WSPIERAJĄCE

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących badania prosimy o kontakt z niezależną agencją IQS.

Nadzór nad badaniem sprawuje Marta Rybicka, Business Unit Director w IQS.

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom to doskonała szansa na promocję biur nieruchomości.

Laureaci konkursu otrzymają wyjątkowe statuetki, certyfikaty oraz emblematy, które będą mogły

zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych biura.

Copyright © 2019 Otodom. All Rights Reserved.

Regulamin

LAUREACI 2019

Pośrednik Roku 2019

Lider Nieruchomości

w kategorii ogólnopolskiej

Lider Nieruchomości w regionach

FAQ

1. Czy konkurs jest płatny?

Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Czy moje dane będą bezpieczne?

Podane dane uczestników konkursu będą bezpieczne, o czym mogą świadczyć liczne certyfikaty agencji badawczej IQS, z którą współpracujemy. Dodatkowo konkurs posiada Regulamin, do którego przestrzegania są zarówno organizatorzy konkursu jak i uczestnicy.

11. Kto będzie widział dane, które Wam podam?

Dane będą analizowane przez agencję badawczą IQS. Administratorem danych jest serwis Otodom.

12. Dlaczego w konkursie mogą brać udział tylko klienci Otodom?

Konkurs jest organizowany przez serwis Otodom, a jednym z etapów jest zbadanie danych pochodzących z serwisu.

13. Dlaczego przyjęto takie, a nie inne kryteria? Kto je opracował?

W dobór kryteriów było zaangażowanych wiele osób, zarówno pracowników Otodom, jak i agencji badawczej oraz przedstawicieli Rady Doradczej Otodom. Zależało nam na dobraniu takich kryteriów żeby każde biuro, bez względu na jego wielkość czy staż na rynku mogło wziąć udział w konkursie i mieć równe szanse na wygraną.

14. Czy w konkursie mogą brać udział deweloperzy?

Nie. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Biur Nieruchomości.

15. Czy zwycięzcy będą mieli prawo posługiwania się logotypem nagrody w swoich materiałach promocyjnych?

Laureaci konkursu otrzymają od nas emblemat, który będą mogli wykorzystywać przez najbliższy rok we wszystkich materiałach promocyjnych

16. Po co ten konkurs?

Celem konkursu jest promowanie zawodu pośrednika, dobrych praktyk w biznesie oraz docenienie biur, które oferują najwyższą jakość usług.

17. Kto decyduje o wynikach konkursu?

Na wyniki konkursu będzie miała wpływ wyłącznie punktacja, którą uczestnicy zdobędą w poszczególnych etapach konkursu.

18. Jak powinno liczyć pracowników biuro, którego agenci są na samozatrudnieniu?

Agenci zatrudnieniu w oparciu o kontrakt B2B również powinni zostać uwzględnieni jako pracownicy biura, gdyż świadczą usługi dla danego biura.

19. Czy konkurs będzie cykliczny?

Tak, konkurs ma odbywać się cyklicznie, jeden raz w roku.

20. Czy zwycięzcy konkursu będą mogli wziąć w nim udział także w kolejnych latach?

Tak

21. Czy podane dane o firmie będą weryfikowane?

Tak. Podane dane będą wybiórczo weryfikowane podczas trzeciego etapu konkursu. Agencja badawcza sprawdzi biura prosząc o przesłanie stosownych dokumentów.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących badania prosimy o kontakt z niezależną agencją IQS. Nadzór nad badaniem sprawuje Marta Rybicka, Business Unit Director w IQS.

Zapytania dotyczące konkursu można również wysyłać na adres: lider@otodom.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarcePolityka Plików Cookies