LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM

Rywalizacja o miano najlepszego Biura Nieruchomości oraz Pośrednika Roku

Do końca zapisów pozostało

dni
godzin
minut
sekund

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi podczas

Udostępnij:

O KONKURSIE
KATEGORIE KONKURSOWE
TERMINY
METODOLOGIA
NAGRODY
KONTAKT
ZGŁOŚ SIĘ

IV Spotkania Liderów Nieruchomości

20 maja 2019

PATRONI
FAQ

Dziękujemy za liczne zgłoszenia.

Trwa aktualnie zliczanie punktacji z I i II etapu.

O KONKURSIE LIDER NIERUCHOMOŚCI OTODOM

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom to jedyne w Polsce wydarzenie dla biur nieruchomości oraz pośredników nieruchomości. Podczas tegorocznej edycji wyłonimy:


Najlepsze Biuro Nieruchomości z każdego województwa

Najlepsze Biuro Ogólnopolskie

Najlepszego Pośrednika Nieruchomości


Uczestnictwo w konkursie to szansa na promocję biura, gwarancja niezależnej oceny oraz możliwość sprawdzenia siebie na tle konkurencji. Biura nieruchomości, które wezmą udział w konkursie otrzymają ranking z uwzględnioną punktacją z I i II etapu, a uczestnicy III etapu uzyskają dodatkowo raport podsumowujący udział w badaniu Mystery Shopper. Raport ten wskaże Wam obszary, w których jesteście lepsi od konkurencji oraz takie, które warto udoskonalić.

Dodatkowo, laureaci wezmą udział w Spotkaniu Liderów Nieruchomości Otodom. Nagrodą w konkursie jest kampania PR, która pozwoli wypromować biuro w mediach, a zwycięzcy oprócz statuetki dostaną również możliwość posługiwania się emblematem konkursu przez najbliższy rok.


Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa niezależna agencja badawcza – IQS. Podzielone na trzy etapy badanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogły wziąć w nim udział zarówno małe, jak i duże biura, z metropolii oraz z mniejszych miejscowości – wszystko dzięki specjalnie opracowanemu algorytmowi.


Zwycięzców poznamy podczas

IV Spotkania Liderów Nieruchomości

20 maja 2019 roku.

KATEGORIE KONKURSOWE

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom składa się z trzech etapów. W każdym z nich będą analizowane obiektywne dane o agencjach nieruchomości. Na podstawie wyników powstaną rankingi biur. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach konkursowych:

Zgłoś się!
Zgłoś się!

Lider Nieruchomości Otodom dla każdego województwa

(łącznie 16 zwycięzców)

Lider Nieruchomości Otodom dla biura prowadzącego działalność ogólnopolską

(1 zwycięzca)

Dodatkowo, wręczona zostanie nagroda dla Pośrednika Nieruchomości 2019, wyłonionego w rankingu popularności środowiska zawodowego. Każde biuro biorące udział w konkursie może nominować jednego pośrednika.

Lider Nieruchomości Otodom Pośrednik Roku 2019

(1 nagroda)

Zgłoś się!

TERMINY

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom składa się z trzech etapów, które odbywają się w następujących terminach:

ETAP I

Dane o firmie

Dowiedz się więcej

Formularz konkursowy można wypełniać od 4 marca do 24 marca.

Dowiedz się więcej

Serwis Otodom udostępni agencji badawczej IQS określone w Regulaminie konkursu dane 25 marca.

ETAP II

Badanie jakościowe Otodom

Dowiedz się więcej

Wezmą w nim udział uczestnicy wytypowani po I i II etapie. Etap III potrwa od 1 kwietnia do 10 maja.

ETAP III

Badanie typu Mystery Shopper

Zwycięzców poznamy podczas

IV Spotkania Liderów Nieruchomości

20 maja 2019 roku.


METODOLOGIA

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom podzielony jest na trzy etapy, podczas których niezależna agencja badawcza IQS zbierze i przeanalizuje dane dotyczące biur uczestniczących w badaniu. Na ich podstawie wyłonieni zostaną zwycięzcy w 3 kategoriach(łącznie 18 nagród).

Aby wziąć udział w I etapie, należy zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie lidernieruchomosci.otodom.pl. Na podany w nim adres e-mail zostanie przesłana ankieta, którą należy uzupełnić w czasie trwania I etapu, czyli od 4 marca do 24 marca 2019 roku. Po tym czasie ankieta przestaje być aktywna.

I etap przeprowadzony zostanie metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – jest to wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej. Jako narzędzie badawcze zostanie wykorzystany standaryzowany kwestionariusz ilościowy. W ramach badania poprosimy Was o podanie następujących danych dotyczących Waszej firmy:


● liczby wszystkich pracowników (łącznie z pracownikami biurowymi, którzy nie zajmują się sprzedażą) zatrudnionych / współpracujących z agencją w 2018 roku

● liczby transakcji przeprowadzonych w 2018 roku (1 nieruchomość = 1 transakcja)

● liczby ofert z 2018 roku


W oparciu o opracowany przez metodologów IQS algorytm, przeliczone zostaną wskaźniki, które pozwolą utworzyć rankingi biur nieruchomości. Agencja badawcza zapewnia, że wskaźniki dobrane do badania spełniają kryteria mierzalnych, wiarygodnych, sprawdzonych, pozyskiwanych w sposób tak samo dostępny dla wszystkich uczestników konkursu (niezależnie od wielkości biura, liczby pracowników czy miejsca działania) oraz obiektywnych, czyli niezależnych i niewynikających z jakiejkolwiek indywidualnej opinii oraz adekwatnych dla branży nieruchomości.


Wynikiem I etapu będą dwa rankingi biur: dla każdego województwa oraz ogólnopolski. Pozycja w rankingu, wraz z wynikami II etapu, zadecyduje o zakwalifikowaniu biura do III etapu.


W tym etapie zostanie również wyłoniony Pośrednik Nieruchomości 2019, czyli osoba bardzo dobrze postrzegana w branży. Jest to kategoria jakościowa, mierząca subiektywne opinie o jakości i profesjonalizmie pracy danej osoby. Pośrednikiem Nieruchomości 2019 zostanie osoba, która zostanie wskazana przez największą liczbę głosujących.

W tym etapie konkursu serwis Otodom udostępni agencji badawczej IQS dane z 2018 roku, generowane z systemu obsługi ogłoszeń Otodom, które posłużą do oceny jakości pracy biur nieruchomości. Dane będą zawierały następujące informacje o jakości ofert zamieszczanych przez biura:


● logo biura

● zdjęcie agenta

● uzupełnienie parametrów dodatkowych w ofertach

● zdjęcia oferty, z uwzględnieniem podziału na 3 typy nieruchomości: mieszkania i domy, działki, nieruchomości komercyjne

● procent ofert, które otrzymały co najmniej 1 zapytanie w ciągu 14 dni od publikacji (w przedziale czasowym wrzesień 2018 - luty 2019)

● przestrzeganie regulaminu Otodom przez biuro


Na podstawie dostarczonych danych agencja badawcza IQS, przeliczy wskaźniki według przygotowanego algorytmu. To pozwoli wyłonić biura, które dostaną się do III etapu.

I Etap: Dane o firmie

II Etap: Badanie jakościowe Otodom

Do III etapu zaprosimy jedynie 48 biur (po 3 biura z każdego województwa) oraz biura ogólnopolskie biorące udział w konkursie. Udział w tym etapie pozwoli Wam otrzymać cenne wskazówki, dotyczące tego, co warto udoskonalić w codziennej pracy.


Badanie ma charakter ilościowy i zostanie zrealizowane w oparciu o metodologię Mystery Shopper (Tajemniczy Klient). Metodologia ta umożliwia zaobserwowanie sposobu codziennej pracy pośredników nieruchomości. Praca audytorów realizujących projekty Mystery Shopper będzie podlegała kontroli zgodnie z Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów oraz zasadami Kodeksu ESOMAR.


Audytem objętych zostanie 48 biur: 3 najlepsze biura z rankingów wojewódzkich (16x3) oraz wszystkie biura prowadzące działalność ogólnopolską, które zgłosiły się do konkursu.

Badanie zostanie przeprowadzone metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telphone Interview), czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. Dla każdego biura zostanie przeprowadzony trzykrotny audyt, co oznacza, że łącznie odbędą się 144 audyty (3 audyty w 48 biurach).


Narzędziem badawczym będzie scenariusz wywiadu oraz standaryzowany kwestionariusz oceny opracowany przez agencję badawczą. Zadaniem audytora będzie wcielenie się w osobę zainteresowaną zakupem nieruchomości. Do badania wybrani zostaną audytorzy mający wcześniejsze doświadczenia w badaniach typu Mystery Shopper. Przed realizacją badania każdy audytor przejdzie szkolenie.


Kontrola pracy ankieterów spełnia najwyższe wymagania, zarówno etyczne, jaki metodologiczne stawiane firmie badawczej przez ESOMAR, OFBOR i PKJPA.


Na podstawie wyników badań Mystery Shopper wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu Lider Nieruchomości Otodom, którzy ogłoszeni zostaną podczas IV Spotkania Liderów Nieruchomości Otodom, 20 maja 2019 roku.

III Etap: Badanie Mystery Shopper

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom to doskonała szansa na promocję biur nieruchomości. Laureaci konkursu otrzymają wyjątkowe statuetki, certyfikaty oraz emblematy, które będą mogły zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych biura.


Dla laureatów przygotowaliśmy kampanię PR-ową, w skład której wchodzą publikacje m. in. w mediach, takich jak: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Newsweek, Business Insider, Gazeta.pl, Tok.fm oraz w Agencie nieruchomości, na blogu Otodom i w serwisie Otodom.

NAGRODY

PATRONI MEDIALNI

FAQ

1. Czy konkurs jest płatny?

Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Czy moje dane będą bezpieczne?

Podane dane uczestników konkursu będą bezpieczne, o czym mogą świadczyć liczne certyfikaty agencji badawczej IQS, z którą współpracujemy. Dodatkowo konkurs posiada Regulamin, do którego przestrzegania są zarówno organizatorzy konkursu jak i uczestnicy.

3. Jakie dane muszę Wam podać?

W ankiecie, którą prześlmy mailem należy podać takie dane jak:

- liczbę wszystkich pracowników (łącznie z pracownikami biurowymi, którzy nie zajmują się sprzedażą) zatrudnionych / współpracujących z agencją w 2018 roku,

- liczbę transakcji przeprowadzonych w 2018 roku,

- liczbę ofert z 2018 roku

4. Czy jak pracownik jest na wychowaczym to czy też go podać/ policzyć?

Pracownik na urlopie wychowawczym jest również pracownikiem firmy więc należy go uwzględnić.

5. Czy jak mam pośredników na umowę zlecenie czy o dzieło czy też ich podać?

Jeśli są to osoby współpracujące z firmą to również należy ich uwzględnić

6. Ile biur dostaje sie do 2 etapu?

W I i II etapie biorą udział wszystkie biura

7. Jak zgłosić swoją kandydaturę na najlepszego pośrednika?

Nie ma możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na Pośrednika Roku. Nagrodę tę będziemy przyznawać na podstawie wskazań innych uczestników konkursu

8. W jaki sposób wybieracie najlepszego pośrednika?

Pośrednik, który zostanie polecony przez największą liczbę uczestników konkursu otrzyma tytuł Pośrednika Roku

9. Czy Ci co przejdą do 3 etapu będą zaproszeni na SLN?

Na Spotkanie Liderów Nieruchomości zostaną zaproszeni laureaci nagród. Łącznie 18 osób.

10. Co mogę wygrać?

Oprócz tytułu Lidera Nieruchomości, statuetki, certyfikatu oraz możliwości posługiwania się się emblematem we wszelkich materiałach reklamowych, laureaci otrzymają pakiety PR-owe, które będą zawierały m.in. artykuły w takich mediach jak: Newsweek, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Business Insider, Tok.fm czy Agent Nieruchomości

11. Kto będzie widział dane, które Wam podam?

Dane będą analizowane przez agencję badawczą IQS. Administratorem danych jest serwis Otodom.

12. Dlaczego w konkursie mogą brać udział tylko klienci Otodom?

Konkurs jest organizowany przez serwis Otodom, a jednym z etapów jest zbadanie danych pochodzących z serwisu.

13. Dlaczego przyjęto takie, a nie inne kryteria? Kto je opracował?

W dobór kryteriów było zaangażowanych wiele osób, zarówno pracowników Otodom, jak i agencji badawczej oraz przedstawicieli Rady Doradczej Otodom. Zależało nam na dobraniu takich kryteriów żeby każde biuro, bez względu na jego wielkość czy staż na rynku mogło wziąć udział w konkursie i mieć równe szanse na wygraną.

14. Czy w konkursie mogą brać udział deweloperzy?

Nie. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Biur Nieruchomości.

15. Czy zwycięzcy będą mieli prawo posługiwania się logotypem nagrody w swoich materiałach promocyjnych?

Laureaci konkursu otrzymają od nas emblemat, który będą mogli wykorzystywać przez najbiższy rok we wszystkich materiałach promocyjnych

16. Po co ten konkurs?

Celem konkursu jest promowanie zawodu pośrednika, dobrych praktyk w biznesie oraz docenienie biur, które oferują najwyższą jakość usług.

17. Kto decyduje o wynikach konkursu?

Na wyniki konkursu będzie miała wpływ wyłącznie punktacja, którą uczestnicy zdobędą w poszczególnych etapach konkursu.

18. Jak powinno liczyć pracowników biuro, którego agenci są na samozatrudnieniu?

Agenci zatrudnieniu w oparciu o kontrakt B2B również powinni zostać uwzględnieni jako pracownicy biura, gdyż świadczą usługi dla danego biura.

19. Czy konkurs będzie cykliczny?

Tak, konkurs ma odbywać się cyklicznie, jeden raz w roku.

20. Czy zwycięzcy konkursu będą mogli wziąć w nim udział także w kolejnych latach?

Tak

21. Czy podane dane o firmie będą weryfikowane?

Tak. Podane dane będą weryfikowane podczas trzeciego etapu konkursu. Agencja badawcza sprawdzi biura prosząc o przesłanie stosownych dokumentów.

ZGŁOSZENIE

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyraź tym samym chęć wzięcia udziału w konkursie.

ZGŁOSZENIE

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyraź tym samym chęć wzięcia udziału w konkursie.

W przypadku pytań dotyczących badania prosimy o kontakt z niezależną agencją IQS. Nadzór nad badaniem sprawuje Marta Rybicka, Business Unit Director w IQS.

KONTAKT

Zapytania dotyczące konkursu można również wysyłać na adres: lider@otodom.pl

Copyright © 2019 Otodom. All Rights Reserved.