O konkursie
Patroni
Metodologia
Kategorie

Gala Lider Nieruchomości Otodom 2020

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Poznaj najlepsze biura nieruchomości w Polsce już za:

O KONKURSIE

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom to jedyne w Polsce wydarzenie dla biur nieruchomości oraz pośredników nieruchomości. Podczas tegorocznej edycji wyłonimy:Najlepsze Biuro Nieruchomości z każdego województwa

Najlepsze Biuro Ogólnopolskie

Najlepszego Pośrednika NieruchomościUczestnictwo w konkursie to szansa na promocję biura, gwarancja niezależnej oceny oraz możliwość sprawdzenia siebie na tle konkurencji. Biura nieruchomości, które wezmą udział w konkursie otrzymają ranking z uwzględnioną punktacją z I i II etapu, a uczestnicy III etapu uzyskają dodatkowo raport podsumowujący udział w badaniu Mystery Shopper.


Dodatkowo, przedstawiciele 300 najlepszych wg rankingu biur nieruchomości wezmą udział w prestiżowej gali finałowej, która odbędzie się w Warszawie.

Nagrodą w konkursie jest kampania PR, która pozwoli wypromować biuro w mediach oraz kampania billboardowa. Zwycięzcy oprócz statuetki i certyfikatu otrzymają również możliwość posługiwania się emblematem konkursu przez najbliższy rok.


Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa niezależna agencja badawcza – IQS. Podzielone na trzy etapy badanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby mogły wziąć w nim udział zarówno małe, jak i duże biura, z metropolii oraz z mniejszych miejscowości – wszystko dzięki specjalnie opracowanemu algorytmowi.Zwycięzców poznamy podczas

prestiżowej gali Liderów Nieruchomości Otodom


Dołącz do wydarzenia

A tak było w zeszłym roku...

KATEGORIE

Lider Nieruchomości Otodom

dla każdego województwa

(16 nagród)

Lider Nieruchomości Otodom

dla biura prowadzącego działalność ogólnopolską

(1 nagroda)

Lider Nieruchomości Otodom

Pośrednik Roku 2019

(1 nagroda)

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom składa się z trzech etapów. W każdym z nich będą analizowane obiektywne dane o agencjach nieruchomości. Na podstawie wyników powstaną rankingi biur.

METODOLOGIA

I Etap: Dane o firmie

By wziąć udział w I etapie, należy zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie lidernieruchomosci.otodom.pl. Na podany w nim adres e-mail zostanie przesłana ankieta, którą należy uzupełnić w czasie trwania I etapu, czyli od 3 lutego do 29 lutego 2020 roku. Po tym czasie ankieta przestaje być aktywna.


I etap przeprowadzony zostanie metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – jest to wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej. Jako narzędzie badawcze zostanie wykorzystany standaryzowany kwestionariusz ilościowy. W ramach badania poprosimy Was o podanie następujących danych dotyczących Waszej firmy:

 • liczby wszystkich pracowników (łącznie z pracownikami biurowymi, którzy nie zajmują się sprzedażą) zatrudnionych / współpracujących z agencją w 2019 roku
 • liczby transakcji przeprowadzonych w 2019 roku (1 nieruchomość = 1 transakcja)
 • liczby ofert z 2019 roku
 • wskazania pośrednika, który swoim profesjonalizmem i kompetencjami wyróżnia się na rynku
 • odpowiedzieć na pytania otwarte

W oparciu o opracowany przez metodologów IQS algorytm, przeliczone zostaną wskaźniki, które pozwolą utworzyć rankingi biur nieruchomości. Agencja badawcza zapewnia, że wskaźniki dobrane do badania spełniają kryteria mierzalnych, wiarygodnych, sprawdzonych, pozyskiwanych w sposób tak samo dostępny dla wszystkich uczestników konkursu (niezależnie od wielkości biura, liczby pracowników czy miejsca działania) oraz obiektywnych, czyli niezależnych i niewynikających z jakiejkolwiek indywidualnej opinii oraz adekwatnych dla branży nieruchomości.


Wynikiem I etapu będą dwa rankingi biur: dla każdego województwa oraz ogólnopolski. Pozycja w rankingu, wraz z wynikami II etapu, zadecyduje o zakwalifikowaniu biura do III etapu.


W tym etapie zostaną również wyłonieni laureaci do nagrody Pośrednik Roku 2020, czyli osoby bardzo dobrze postrzegana w branży. Jest to kategoria jakościowa, mierząca subiektywne opinie o jakości i profesjonalizmie pracy danej osoby. Pośrednik Roku 2020 zostanie wyłoniony w kolejnym etapie, czyli badaniu rekomendacji.

II Etap: Badanie jakościowe Otodom

W tym etapie konkursu serwis Otodom udostępni agencji badawczej IQS dane z 2019 roku, generowane z systemu obsługi ogłoszeń Otodom, które posłużą do oceny jakości pracy biur nieruchomości. Dane będą zawierały następujące informacje o jakości ofert zamieszczanych przez biura:

 • logo biura
 • zdjęcie agenta
 • uzupełnienie parametrów dodatkowych w ofertach
 • zdjęcia oferty, z uwzględnieniem podziału na 3 typy nieruchomości: mieszkania i domy, działki, nieruchomości komercyjne
 • jakość oferty (tytuł, jakość zdjęć, opis nieruchomości)

Na podstawie dostarczonych danych agencja badawcza IQS, przeliczy wskaźniki według przygotowanego algorytmu. To pozwoli wyłonić biura, które dostaną się do III etapu.


 • przestrzeganie regulaminu Otodom przez biuro

III Etap: Badanie Mystery Shopper

Do III etapu zaprosimy 80 biur (po 5 biur z każdego województwa) oraz wszystkie biura ogólnopolskie biorące udział w konkursie. Udział w tym etapie pozwoli Wam otrzymać cenne wskazówki, dotyczące tego, co warto udoskonalić w codziennej pracy.


Badanie ma charakter ilościowy i zostanie zrealizowane w oparciu o metodologię Mystery Shopper (Tajemniczy Klient). Metodologia ta umożliwia zaobserwowanie sposobu codziennej pracy pośredników nieruchomości. Praca audytorów realizujących projekty Mystery Shopper będzie podlegała kontroli zgodnie z Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów oraz zasadami Kodeksu ESOMAR.


Audytem objętych zostanie 80 biur: po 5 najlepszych biur z rankingów wojewódzkich (16x5) oraz wszystkie biura prowadzące działalność ogólnopolską, które zgłosiły się do konkursu.


Badanie zostanie przeprowadzone metodą CATI (ang. Computer-Assisted Telphone Interview), czyli wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo. Dla każdego biura zostanie przeprowadzony pięciokrotny audyt, co oznacza, że łącznie odbędzie się 400 audytów (5 audytów w 80 biurach).

Narzędziem badawczym będzie scenariusz wywiadu oraz standaryzowany kwestionariusz oceny opracowany przez agencję badawczą. Zadaniem audytora będzie wcielenie się w osobę zainteresowaną zakupem nieruchomości. Do badania wybrani zostaną audytorzy mający wcześniejsze doświadczenia w badaniach typu Mystery Shopper. Przed realizacją badania każdy audytor przejdzie szkolenie.


Kontrola pracy ankieterów spełnia najwyższe wymagania, zarówno etyczne, jaki metodologiczne stawiane firmie badawczej przez ESOMAR, OFBOR i PKJPA.


Na podstawie wyników badań Mystery Shopper wyłonieni zostaną zwycięzcy Konkursu Lider Nieruchomości Otodom, którzy ogłoszeni zostaną podczas Gali Liderów Nieruchomości Otodom, 27 października 2020 roku.

NAGRODY

Konkurs Lider Nieruchomości Otodom to doskonała szansa na promocję biur nieruchomości. Laureaci konkursu otrzymają wyjątkowe statuetki, certyfikaty, emblematy oraz pakiet materiałów promocyjnych, które będą mogły zostać wykorzystane w komunikacji biura.
Dla laureatów przygotowaliśmy kampanię PR-ową, w skład której wchodzą publikacje m. in. w mediach, takich jak: Polityka, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Tok.fm oraz w Agencie Nieruchomości, na blogu Otodom i w serwisie Otodom. Dodatkowo, laureaci otrzymają kampanię billboardową w miastach, w których znajdują się siedziby biur.

MEDIA WSPIERAJĄCE

LAUREACI 2019

Pośrednik Roku 2019

Lider Nieruchomości

w kategorii ogólnopolskiej

Lider Nieruchomości w regionach

FAQ

1. Czy konkurs jest płatny?

Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Czy moje dane będą bezpieczne?

Podane dane uczestników konkursu będą bezpieczne, o czym mogą świadczyć liczne certyfikaty agencji badawczej IQS, z którą współpracujemy. Dodatkowo konkurs posiada Regulamin, do którego przestrzegania są zarówno organizatorzy konkursu jak i uczestnicy.

11. Kto będzie widział dane, które Wam podam?

Dane będą analizowane przez agencję badawczą IQS. Administratorem danych jest serwis Otodom.

12. Dlaczego w konkursie mogą brać udział tylko klienci Otodom?

Konkurs jest organizowany przez serwis Otodom, a jednym z etapów jest zbadanie danych pochodzących z serwisu.

13. Dlaczego przyjęto takie, a nie inne kryteria? Kto je opracował?

W dobór kryteriów było zaangażowanych wiele osób, zarówno pracowników Otodom, jak i agencji badawczej oraz przedstawicieli Rady Doradczej Otodom. Zależało nam na dobraniu takich kryteriów żeby każde biuro, bez względu na jego wielkość czy staż na rynku mogło wziąć udział w konkursie i mieć równe szanse na wygraną.

14. Czy w konkursie mogą brać udział deweloperzy?

Nie. Konkurs jest skierowany wyłącznie do Biur Nieruchomości.

15. Czy zwycięzcy będą mieli prawo posługiwania się logotypem nagrody w swoich materiałach promocyjnych?

Laureaci konkursu otrzymają od nas emblemat, który będą mogli wykorzystywać przez najbliższy rok we wszystkich materiałach promocyjnych

16. Po co ten konkurs?

Celem konkursu jest promowanie zawodu pośrednika, dobrych praktyk w biznesie oraz docenienie biur, które oferują najwyższą jakość usług.

17. Kto decyduje o wynikach konkursu?

Na wyniki konkursu będzie miała wpływ wyłącznie punktacja, którą uczestnicy zdobędą w poszczególnych etapach konkursu.

18. Jak powinno liczyć pracowników biuro, którego agenci są na samozatrudnieniu?

Agenci zatrudnieniu w oparciu o kontrakt B2B również powinni zostać uwzględnieni jako pracownicy biura, gdyż świadczą usługi dla danego biura.

19. Czy konkurs będzie cykliczny?

Tak, konkurs ma odbywać się cyklicznie, jeden raz w roku.

20. Czy zwycięzcy konkursu będą mogli wziąć w nim udział także w kolejnych latach?

Tak

21. Czy podane dane o firmie będą weryfikowane?

Tak. Podane dane będą wybiórczo weryfikowane podczas trzeciego etapu konkursu. Agencja badawcza sprawdzi biura prosząc o przesłanie stosownych dokumentów.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących badania prosimy o kontakt z niezależną agencją IQS. Nadzór nad badaniem sprawuje Marta Rybicka, Business Unit Director w IQS.

Zapytania dotyczące konkursu można również wysyłać na adres: lider@otodom.pl

Copyright © 2019 Otodom. All Rights Reserved.

Regulamin
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarcePolityka Plików Cookies