FAQ

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

1. Jaka jest idea i cel konkursu?

Lider Nieruchomości Otodom, to pierwszy i jedyny tego rodzaju konkurs w branży.

Jego celem jest: wyłonienie najlepszych agencji nieruchomości i deweloperów, którzy swoją postawą i podejściem dają świadectwo najlepszych praktyk biznesowych, pozwalających kształtować ich pozytywny wizerunek oraz wspierać profesjonalizację całego rynku nieruchomości. Dla poszukujących zaś to jasny komunikat kto jest Liderem i z kim warto się skontaktować, by znaleźć wymarzone M.

2. Czy konkurs jest płatny?

Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla biur nieruchomości oraz deweloperów.

4. Kto jest organizatorem konkursu?

Organizatorem konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o.

5. W jaki sposób zapewniacie niezależność wyników?

Za przebieg konkursu oraz metodologię odpowiada zewnętrzna, niezależna agencja badawcza IQS.

Organizator konkursu nie ma wglądu w opracowany przez IQS algorytm ani wpływu na wyniki konkursu.

6. Czy moje dane są bezpieczne?

Dane uczestników są w pełni bezpieczne. Sposób ich przetwarzania jest szczegółowo opisany w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www konkursu.

7. Czy podane dane o firmie będą weryfikowane?

Tak, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości zweryfikowania prawdziwości podanych przez uczestnika danych. Uczestnik przyjmując nominację do konkursu wyraża zgodę na weryfikację pod kątem prawdziwości danych dotyczących liczby transakcji przeprowadzonych w 2021 roku.

8. Za jaki okres oceniane będą biura nieruchomości?

Zostanie oceniona działalność biura w całym 2022 r., tzn. 1.01-31.12.2022 r.

9. Jakie są etapy konkursu?

Konkurs składa się z 4 etapów.


ETAP I -GRUDZIEŃ 2022

Badanie jakościowe ogłoszeń wszystkich agencji dostępnych na Otodom


ETAP II -STYCZEŃ 2023

Ocena efektywności i skuteczności oraz głosowanie uczestników rynku


ETAP III -LUTY 2023

Audyt telefoniczny Mystery Shopper


ETAP IV -MARZEC 2023

Wywiady pogłębione z właścicielami agencji

10. Jak agencje mogą zgłosić się do konkursu?

W tym roku zrezygnowaliśmy z formularza zgłoszeniowego dla biur nieruchomości, by jak najszerzej podejść do wyłonienia najlepszych z nich i by zbadać jak największą część rynku. Dlatego też w pierwszym etapie przebadamy jakość ogłoszeń wszystkich agencji zamieszczonych na Otodom w 2021 r. i nominujemy po 10 najlepszych z każdego województwa do udziału w konkursie.

11. Ile biur nieruchomości zostanie przebadanych w badaniu jakościowym?

W I etapie przebadane zostaną wszystkie agencje, które posiadają konto w Otodom i spełniają warunki opisane w regulaminie konkursowym.

12. Na podstawie jakich danych będą przyznawane nominacje w 1 etapie-badaniu jakościowym?

Podczas oceny jakościowej ogłoszeń, pod uwagę weźmiemy następujące kryteria:

- unikalność tytułów;

- przejrzystość ogłoszeń: liczba słów, % znaków pogrubionych, % znaków kapitalikami;

- korzystanie z narzędzi Agenta PRO: spacerywirtualne /wirtualne remonty / video;

- czy dostępne jest zdjęcie pośrednika reprezentującego daną ofertę;

- zdjęcia: jasność i ostrość oraz stopień zakrycia zdjęć znakiem wodnym / napisami niedozwolonymi (np. 0% prowizji, promocja, etc.),

- liczba zdjęć w ogłoszeniach;

- ilość niezbędnych moderacji po stronie Otodom;

- efektywność ogłoszeń, w tym: średni zasięg na ogłoszenie, średnia liczba odsłon na ogłoszenie oraz liczbę ogłoszeń na agenta.

13. Jak poszczególne biura dowiedzą się o nominacji do udziału w konkursie?

Biura nominowane do kolejnych etapów zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową lubtelefoniczną oraz zostaną poproszone o wypełnienie krótkiego formularza i podanie niezbędnych danych.

14. Ile biur zostanie zakwalifikowanych do 3 etapu?

Do 3 etapu zostanie zakwalifikowanych 5 najlepszych biur z rankingów wojewódzkich (łącznie 80 biur wojewódzkich).

15. Na czym polegać będzie 3 etap konkursu?

Biura, które zakwalifikują się do 3 etapu wezmą udział w badaniu Mystery Shopper. Badanie zakłada pięciokrotny audyt metodą telefoniczną z każdym biurem, w trakcie którego zostaną ocenione następujące wymiary:

 • liczba potrzebnych prób dodzwonienia się dorozmówcy;
 • przyjazność i uprzejmość pracowników;
 • jakość komunikacji z klientem;
 • przebieg pierwszej rozmowy;
 • sposób rozpoznania potrzeb klienta i prezentacji oferty mieszkań;
 • sposób zamknięcia rozmowy handlowej.

Łącznie odbędzie się ok. 400 audytów regionalnych (5 najlepszych biur z rankingów wojewódzkich (16x5x5). Na podstawie wyników zostanie opracowany ostateczny ranking i wyłonieni zwycięzcy.

16. Na czym polegać będzie 4 etap konkursu?

Ostatnim etapem konkursu są wywiady pogłębione. Podczas rozmów z właścicielami agencji chcemy poznać bliżej biura pretendujące do nagrody, porozmawiać o ich podejściu do prowadzenia biznesu i dzielenia się najlepszymi praktykami i wiedzą o branży. Chcemy mieć pewność, że kandydat na Lidera jest gotowy, aby razem z nami kreować pozytywne zmiany w branży, a wartości jakie wyznaje są spójne z misją konkursu. Jest to obowiązkowy etap konkursu.

17. Jak i kiedy zostaną ogłoszeni zwycięzcy?

Laureatów konkursu Lider Nieruchomości 2022 ogłosimy podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w kwietniu 2023 r. O szczegółach oraz dokładnym terminie gali poinformujemy na stronie konkursowej bliżej wydarzenia.

18. Jakie nagrody są przyznawane w ramach konkursu?

Każde zwycięskie biuro otrzyma:

 • pakiet świadczeń PR -publikacje w lokalnych oraz ogólnopolskich mediach biznesowych, nieruchomościowych i lifestyle’owych
 • statuetkę, certyfikat a także prawo posługiwania się znakiem i tytułem konkursowym w celach promocyjnych
 • zaproszenie do udziału w uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w kwietniu2023 r. i emitowana będzie m.in. na kanałach własnych Otodom oraz mediów współpracujących.

19. Jakie media wspierają komunikację konkursu - są patronem, partnerem medialnym?

W tym roku konkurs ponownie wspierają ogólnopolskie media szeroko zasięgowe: patronem medialnym konkursu jest Wirtualna Polska, natomiast partnerami mediowymi: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, wyborcza.pl, wyborcza.biz, Wysokie Obcasy.

20. W jakich kategoriach zostaną przyznane nagrody?

Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach:

 • Lider Nieruchomości Otodom dla najlepszego biura nieruchomości z każdego województwa (16 nagród)
 • Lider Nieruchomości Otodom dla najlepszego dewelopera z rynków głównych (7 nagród) i z rynku wschodzącego (1 nagroda)

Łącznie przyznamy 24 nagrody.

21. Dlaczego w najnowszej edycji nie ma kategorii ogólnopolskiej wśród agencji nieruchomości?

W tym roku zrezygnowaliśmy z kategorii ogólnopolskiej, by skupić się na lokalnych rynkach i sprawdzić jak poszczególne biura odpowiadają na ich specyficzne potrzeby. Agencje o zasięgu ogólnopolskim będąbadane w ramach województwa, w którym są zarejestrowane.

22. Czy zwycięzcy będą mieli prawo posługiwania się logotypem konkursu w swoich materiałach promocyjnych?

Laureaci otrzymają prawo posługiwania się tytułemi znakiem konkursowymwe własnychmateriałach promocyjnych.

23. Dlaczego w konkursie mogą brać udział tylko agencje nieruchomości, które są klientem Otodom?

Konkurs jest organizowany przez serwis Otodom, a jednym z etapów jest analiza i ocena danych jakościowych i ilościowych pochodzących z systemu obsługi ogłoszeń Otodom. Nie bylibyśmy w stanie zbadać tych danych, a tym samym przeprowadzić konkursu wśród klientów spoza serwisu Otodom.

24. Czy w konkursie mogą brać udział deweloperzy?

Tak, ale dla deweloperów przewidziana jest osobna kategoria oraz osobne etapy i kryteria oceny–inne niż dla agencji nieruchomości.

25. Kto decyduje o wynikach konkursu?

O wynikach konkursu decydują punkty, jakie uczestnicy uzyskają naposzczególnych etapach konkursu. Za metodologię i algorytm konkursu odpowiada niezależna agencja badawcza IQS.

26. Czy konkurs jest cykliczny?

Tak, konkurs odbywa się raz do roku.

27. Czy zwycięzcy konkursu będą mogli wziąć w nim udział także w kolejnych latach?

Tak.

DEWELOPERZY

1. Jaka jest idea i cel konkursu?

Lider Nieruchomości Otodom, to jedyny tego rodzaju konkurs w branży, który od latwyłania najlepsze agencje nieruchomości w kraju, a od tego roku, również deweloperów.

Celem konkursu jest wyłonienie liderów, którzy postawą i podejściem dają świadectwo najlepszych praktyk biznesowych, pozwalających kształtować ich pozytywny wizerunek oraz wspierać profesjonalizację całego rynku nieruchomości.Dlatego zadecydowaliśmy objąć badaniem cały rynek nieruchomości–zarówno agencje, jak i deweloperów. Chcemy nieustanne podnosić jakość usług, edukować z najlepszych praktyk oraz promować kompetencje przyszłości. Nasze działania to inspiracja do rozwoju i wyznaczanie nowych standardów dla rynku wraz z Liderami.

2. Czy konkurs jest płatny?

Udział w konkursie jest bezpłatny.

3. Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla biur nieruchomości oraz deweloperów.

4. Kto jest organizatorem konkursu?

Organizatorem konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o.

5. W jaki sposób zapewniacie niezależność wyników?

Za przebieg konkursu oraz metodologię odpowiada zewnętrzna, niezależna agencja badawcza IQS.

Organizator konkursu nie ma wglądu w opracowany przez IQS algorytm ani wpływu na wyniki konkursu.

6. Jak mogę zgłosić się do konkursu?

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie konkursowej w okresie 10.11-6.12.2021 r. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako 1 etap konkursu.

7. Jakie informacje muszą podać deweloperzy w formularzu zgłoszeniowym?

W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące informacje:

 1. Nazwa dewelopera
 2. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
 3. Adres e-mail, nr telefonu osoby zgłaszającej
 4. Adres strony www dewelopera
 5. Region działalności dewelopera
 6. To, czy deweloper posiada własne biuro sprzedaży
 7. Liczbę dostępnych mieszkań/lokali mieszkalnych w sprzedaży na dzień zgłoszenia do konkursu
 8. Liczbę inwestycji oddanych pomiędzy 2015 a 2022 r.

8. Jakie są etapy konkursu?

Konkurs składa się z 4 etapów.


ETAP I -LISTOPAD 2022

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego


ETAP II -GRUDZIEŃ 2022

Ocena jakości informacji o inwestycjach deweloperskich


ETAP III -STYCZEŃ - LUTY 2023

Mailowy i telefoniczny audyt Mystery Shopper


ETAP IV -MARZEC 2023

Ocena inwestycji dewelopera - obrady Kapituły Konkursowej

9. Czy moje dane są bezpieczne?

Dane uczestników są w pełni bezpieczne. Sposób ich przetwarzania jest szczegółowo opisany w regulaminie konkursu dostępnym na stronie www konkursu.

10. Kto otrzyma wgląd w informacje, które udostępnię w formularzu zgłoszeniowym?

Dane będą przekazane oraz analizowane przez agencję badawczą IQS –jest to niezbędne w celu przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu. Administratorem danych jest serwis Otodom.

11. Czy podane dane o firmie będą weryfikowane?

Tak, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo możliwości zweryfikowania prawdziwości podanych przez uczestnika danych, a uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na weryfikację pod kątem prawdziwości podanych danych.

12. Na czym polegać będzie 3 etap konkursu?

Badanie Mystery Shopper zakłada audyt mailowy oraz telefoniczny.

Podczas audytu mailowego zbadane zostaną m.in. następujące obszary:

 • łatwość kontaktu i czas reakcji biura;
 • spersonalizowanie odpowiedzi;
 • proaktywne podejście ze strony biura sprzedaży;
 • czy udzielone zostały dodatkowe informacje, np. o promocji;
 • forma tekstowa oraz wizualna maila.
 • liczba potrzebnych prób skontaktowania się z uczestnikiem;
 • przyjazność i uprzejmość pracowników;
 • jakość komunikacji z potencjalnym klientem;
 • przebieg pierwszej rozmowy;
 • sposób rozpoznania potrzeb i prezentacji inwestycji;
 • sposób zakończenia rozmowy;

Podczas audytu telefonicznego zbadane zostaną następujące obszary:

13. Jaka jest rola Kapituły Konkursoweji kto zakwalifikuje się do 4 etapu?

Na potrzeby ostatniego etapu, Otodom powołał Kapitułę Konkursową, składającą się z 8ekspertów, działających w różnych obszarach związanych z rynkiem deweloperskim, m.in. architektura, ruchy miejskie, socjologia, dziennikarstwo, etc. Dzięki tak szerokim kompetencjom, eksperci Kapituły będą mogli całościowo ocenić inwestycje deweloperskie, biorąc pod uwagę m.in ich wpływ na lokalną społeczność i dopasowanie do architektury danego miejsca.

Do 4 etapu konkursu zakwalifikujemy po 5 najlepszych deweloperów z 8 rynków, którzy we wcześniejszych etapach zbiorą najwyższą liczbę punktów.

14. Jak i kiedy zostaną ogłoszeni zwycięzcy?

Laureatów konkursu Lider Nieruchomości 2022 ogłosimy podczas uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w kwietniu 2023 r. O szczegółach oraz dokładnym terminie gali poinformujemy na stronie konkursowej bliżej wydarzenia.

15. Jakie nagrody są przyznawane w ramach konkursu?

Każde zwycięskie biuro otrzyma:

 • pakiet świadczeń PR -publikacje w lokalnych oraz ogólnopolskich mediach biznesowych, nieruchomościowych i lifestyle’owych
 • statuetkę, certyfikat a także prawo posługiwania się znakiem i tytułem konkursowym w celach promocyjnych
 • zaproszenie do udziału w uroczystej gali wręczenia nagród, która odbędzie się w kwietniu 2023 r.i emitowana będzie m.in. na kanałach własnych Otodom oraz mediów współpracujących

16. Jakie media wspierają komunikację konkursu - są patronem, partnerem medialnym?

W tym roku konkurs ponownie wspierają ogólnopolskie media szeroko zasięgowe: patronem medialnym konkursu jest Wirtualna Polska, natomiast partnerami mediowymi: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, wyborcza.pl, wyborcza.biz, Wysokie Obcasy.

17. W jakich kategoriach zostaną przyznane nagrody?

Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach:

 • Lider Nieruchomości Otodom dla najlepszego biura nieruchomości z każdego województwa (16 nagród)
 • Lider Nieruchomości Otodom dla najlepszego dewelopera z rynków głównych (7 nagród) i z rynku wschodzącego (1 nagroda)

18. Jakie konkretnie obszary wchodzą w skład poszczególnych 7 rynków głównych?

RYNEK TRÓJMIASTO

 • miasto na prawach powiatu, gmina miejska Gdańsk
 • miasto na prawach powiatu, gmina miejska Gdynia
 • miasto na prawach powiatu, gmina miejska Sopot
 • powiat pucki
 • gmina miejska Hel
 • gmina miejska Puck
 • gmina wiejsko-miejska Jastarnia
 • gmina wiejsko-miejska Władysławowo
 • gmina wiejska Kosakowo
 • gmina wiejska Krokowa
 • powiat wejherowski
 • gmina miejska Rumia
 • gmina miejska Reda
 • gmina miejska Wejherowo
 • gmina wiejska Wejherowo
 • gmina wiejska Choczewo
 • gmina wiejska Gniewino
 • gmina wiejska Linia
 • gmina wiejska Luzino
 • gmina wiejska Łęczyce
 • gmina wiejska Szemud
 • powiat kartuski
 • gmina wiejsko-miejska Kartuzy
 • gmina wiejsko-miejska Żukowo
 • gmina wiejska Chmielno
 • gmina wiejska Przodkowo
 • gmina wiejska Sierakowice
 • gmina wiejska Somonino
 • gmina wiejska Stężyca
 • gmina wiejska Sulęczyno
 • powiat gdański
 • gmina miejska Pruszcz Gdański
 • gmina wiejska Pruszcz Gdański
 • gmina wiejska Cedry Wielkie
 • gmina wiejska Kolbudy
 • gmina wiejska Przywidz
 • gmina wiejska Pszczółki
 • gmina wiejska Suchy Dąb
 • gmina wiejska Trąbki Wielkie
 • powiat nowodworski
 • gmina miejska Krynica Morska
 • gmina miejska Nowy Dwór Gdański
 • gmina wiejska Ostaszewo
 • gmina wiejska Stegna
 • gmina wiejska Sztutowo
 • miasto na prawach powiatu Kraków
 • gmina miejsko-wiejska Skawina
 • gmina miejsko-wiejska Wieliczka
 • gmina miejsko-wiejska Niepołomice
 • gmina wiejska Zielonki
 • gmina wiejska Zabierzów

RYNEK KRAKÓW

 • miasto na prawach powiatu Łódź
 • powiat łódzki wschodni
 • gmina miejsko-wiejska Koluszki
 • gmina miejsko-wiejska Rzgów
 • gmina miejsko-wiejska Tuszyn
 • gmina wiejska Andrespol
 • gmina wiejska Brójce
 • gmina wiejska Nowosolna
 • powiat pabianicki
 • gmina miejska Konstantynów Łódzki
 • gmina miejsko-wiejska Lutomiersk
 • gmina miejska Pabianice
 • gmina wiejska Pabianice
 • gmina wiejska Dłutów
 • gmina wiejska Dobroń
 • gmina wiejska Ksawerów
 • powiat zgierski
 • gmina miejsko-wiejska Aleksandrów Łódzki
 • gmina miejsko-wiejska Stryków
 • gmina miejska Głowno
 • gmina miejska Ozorków
 • gmina miejska Zgierz
 • gmina wiejska Głowno
 • gmina wiejska Ozorków
 • gmina wiejska Parzęczew
 • gmina wiejska Zgierz

RYNEK ŁÓDŹ

RYNEK POZNAŃ

 • miasto na prawach powiatu Poznań
 • gmina Swarzędz
 • gmina Czerwonak
 • gmina Suchy Las
 • gmina Rokietnica
 • gmina Tarnowo Podgórne
 • gmina Dopiewo
 • gmina Komorniki
 • gmina Luboń
 • gmina Puszczykowo
 • gmina Mosina
 • gmina Kórnik
 • gmina Kleszczewo

RYNEK WARSZAWA

 • miasto stołeczne na prawach powiatu Warszawa
 • powiat piaseczyński
 • gmina miejsko-wiejska Góra Kalwaria
 • gmina miejsko-wiejska Konstancin-Jeziorna
 • gmina miejsko-wiejska Piaseczno
 • gmina miejsko-wiejska Tarczyn
 • gmina wiejska Lesznowola
 • gmina wiejska Prażmów
 • powiat otwocki
 • gmina miejsko-wiejska Karczew
 • gmina miejska Józefów
 • gmina miejska Otwock
 • gmina wiejska Celestynów
 • gmina wiejska Kołbiel
 • gmina wiejska Osieck
 • gmina wiejska Sobienie-Jeziory
 • gmina wiejska Wiązowna
 • powiat miński
 • gmina miejsko-wiejska Cegłów
 • gmina miejsko-wiejska Halinów
 • gmina miejsko-wiejska Kałuszyn
 • gmina miejsko-wiejska Mrozy
 • gmina miejska Mińsk Mazowiecki
 • gmina miejska Sulejówek
 • gmina wiejska Mińsk Mazowiecki
 • gmina wiejska Dębe Wielkie
 • gmina wiejska Dobre
 • gmina wiejska Jakubów
 • gmina wiejska Latowicz
 • gmina wiejska Siennica
 • gmina wiejska Stanisławów
 • powiat wołomiński
 • gmina miejsko-wiejska Radzymin
 • gmina miejsko-wiejska Tłuszcz
 • gmina miejsko-wiejska Wołomin
 • gmina miejska Kobyłka
 • gmina miejska Marki
 • gmina miejska Ząbki
 • gmina miejska Zielonka
 • gmina wiejska Dąbrówka
 • gmina wiejskaJadów
 • gmina wiejska Klembów
 • gmina wiejska Poświętne
 • gmina wiejska Strachówka
 • powiat legionowski
 • gmina miejsko-wiejska Serock
 • gmina miejska Legionowo
 • gmina wiejska Jabłonna
 • gmina wiejska Nieporęt
 • gmina wiejska Wieliszew
 • powiat warszawski zachodni
 • gmina miejsko-wiejska Błonie
 • gmina miejsko-wiejska Łomianki
 • gmina miejsko-wiejska Ożarów Mazowiecki
 • gmina wiejska Izabelin
 • gmina wiejska Kampinos
 • gmina wiejska Leszno
 • gmina wiejska Stare Babice
 • powiat pruszkowski
 • gmina miejsko-wiejska Brwinów
 • gmina miejska Piastów
 • gmina miejska Pruszków
 • gmina wiejska Michałowice
 • gmina wiejska Nadarzyn
 • gmina wiejska Raszyn
 • powiat grodziski
 • gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki
 • gmina miejska Milanówek
 • gmina miejska Podkowa Leśna
 • gmina wiejska Baranów
 • gmina wiejska Jaktorów
 • gmina wiejska Żabia Wola
 • powiat żyrardowski
 • gmina miejsko-wiejska Mszczonów
 • gmina miejsko-wiejska Wiskitki
 • gmina miejska Żyrardów
 • gmina wiejska Puszcza Mariańska
 • gmina wiejska Radziejowice

RYNEK WROCŁAW

 • miasto na prawach powiatu Wrocław
 • gmina Czernica
 • gmina Św. Katarzyna
 • gmina Długołęka
 • gmina Kąty Wrocławskie
 • gmina Kobierzyce
 • gmina Żórawina
 • gmina Miękinia
 • gmina Kostomłoty
 • gmina Wisznia Mała
 • gmina Oborniki Śląskie

RYNEK GÓRNY ŚLĄSK

 • miasto na prawach powiatu Katowice
 • miasto na prawach powiatu Chorzów
 • miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie
 • miasto na prawach powiatu Świętochłowice
 • miasto na prawach powiatu Ruda Śląska
 • miasto na prawach powiatu Mysłowice
 • miasto na prawach powiatu Tychy
 • miasto na prawach powiatu Bytom
 • miasto na prawach powiatu Zabrze
 • miasto na prawach powiatu Gliwice
 • miasto na prawach powiatu Piekary Śląskie
 • miasto na prawach powiatu Sosnowiec
 • miasto na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza
 • gmina miejska Będzin
 • gmina miejska Czeladź
 • gmina miejska Knurów
 • gmina miejska Mikołów

19. Jakie obszary wchodzą w skład rynków wschodzących?

W skład kategorii ,,rynki wschodzące’’ wchodzą wszystkie pozostałe obszary nie wymienione w pkt. 18 w ramach rynków głównych.

20. Czy zwycięzcy będą mieli prawo posługiwania się logotypem konkursu w swoich materiałach promocyjnych?

Laureaci otrzymają prawo posługiwania się tytułem i znakiem konkursowym we własnych materiałach promocyjnych.

21. Kto decyduje o wynikach konkursu?

O wynikach konkursu decydują punkty, jakie uczestnicy uzyskają na poszczególnych etapach konkursu.

Za metodologię i algorytm konkursu odpowiada niezależna agencja badawcza IQS.

22. Czy konkurs jest cykliczny?

Tak, konkurs odbywa się raz do roku.

23. Czy zwycięzcy konkursu będą mogli wziąć w nim udział także w kolejnych latach?

Tak.

Copyright © 2022 Otodom. All Rights Reserved.